BAŞKANIN MESAJI

Küreselleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan çok yönlü değişim dinamikleri ve yeni küresel dinamiklerin ortaya çıkardığı dönüşümlerin ülkeler üzerindeki etkileri yakından izlendiğinde dünya ekonomik merkezinin Asya-Pasifik eksenine doğru kaydığı görülmektedir. 
 

Bu değişimi tahmin etmek, çağın gerçeklerini okuyabilmek ve geleceğe hazır hale gelmek son derece önemli olduğu için, şirketimiz Palkos Trading, dünya markası olmak iddiası ile yola çıkarak, pazarlama-satış ve uygulama alanlarının tümünde öncü olma hedefi ile 2010 yılında Çin’in Qingdao şehrinde kurulmuştur.

 

Polimer kimyasında yaşanan baş döndürücü bilimsel gelişmeler ve bu gelişmelerin teknolojiye yansıması, mamül guruplarında bir çok değişikliğe yol açmıştır. Bu nedenle müşteri beklentileri farklılaşmış, mamül gurupları çeşitlenmiş ve çevre bilinci artarak üreticiler üzerinde baskı oluşturmaya başlamıştır.  Son gelişmeleri ve teknolojileri müşterilerine sunmak üzere yönlendirilen ekibimizin ürün, çeşitlilik, hizmet ve eğitim çalışmaları şirketimizde yaratıcılığı öncelikli bir konuma taşımıştır.

 

İnsan kaynaklarımızın gücü, geniş vizyonumuz, bilgi üretme ve kullanma becerimiz, en son teknolojileri transfer etme ve uygulama yeteneğimiz, çağdaş yönetim anlayışımız bizleri etkin olduğumuz her alanda liderliğe taşıyacaktır. 
 

Buna yürekten inanan ekibimiz en büyük gücümüzdür.