AMBALAJ SEKÖTÜRÜ

Ambalaj Sekötürü

Değişen yaşam koşulları ve tüketici bilincinin artması ile ambalajlı ürüne olan yoğun talep neticesinde, ambalaj sektörü yüksek oranlarda büyümeye devam etmektedir. Oluklu mukavva, plastik, esnek, metal ve cam gibi alt sektörleri bünyesinde barındıran ilgili sektöre şirketimiz Palkos birçok konuda hizmet vermektedir.

 

- Adipik Asit

- Aseton

- Benzoik Asit

- Butil Asetat

- Butil Glikol

- Etil Asetat

- Formik Asit

- İzo Butil Asetat

- Klor Parafin

- Maleik Anhidrit

- Metil Etil Keton

- Metilen Klorür

- Mono Etilen Glikol

- Perklor Etilen

- PM Glikol

- Potasyum Karbonat

- Stearik Asit

- Triklor Etilen